Lövblås - Airion

Med en vikt på endast 2,6 kg tror man att det är en leksak, denna uppfattning ändras dock väldigt fort när man testat Airion.

Pellencs Airion kan användas vid ljudkänsliga områden såsom skolor, sjukhus, campingar, bostadsområden, parker, m.m.

Med 1100 batteriet kan Airion köras upp till 5 timmar på en laddning.