Wille skylift 9

Behöver ni arbeta på hög höjd?
Wille har sedan lång tid tilbaka tillverkat en skylift som monteras på bakliften som ett vanligt redskap.
Willes skylift 9 har många fördelar, den är kompakt och smidig, med bra framkomlighet. Wille är den enda redskapsbäraren på marknaden som har en godkänd skylift som är CE-märkt tillsammans med maskinen.

Arbetshöjden är 8,8m.

För mer info om skyliften, gå in på länken:
Wille Skylift 9 produktsida

Wille Skylift 9 på mässa i Norrköping.