Leverans Minidumper Canycom S160 med lastare

Idag genomfördes ytterligare en maskinleverans ut till kund!

Året 2016 är ett rekord år på antal levererade minidumprar. Då ska vi komma ihåg att det är långt kvar på året och fler maskiner finns i lager.

Canycoms minidumprar har blivit ett begrepp bland entreprenadmaskiner i världen, framförallt märker vi av det i Sverige.  

Det är kvalitén som utmärker sig, bandvagnn är dimensionerad med boggi och starka rullar. Flaket är gjort med tjockare plåt och materialet är bland annat hardox, flaket tål därför betydligt mer än många av de övriga minidumper märkerna gör. Framkomligheten är bra, förarna av Canycoms minidumprar tar sig fram i både backar, slänter och i kuperad mark.

Det mest praktiska och det som gör Canycom unikt är att vi har vår lastare monterad i flaket. Vår självlastande minidumper är därför utrustad med både svängbart flak OCH lastare. Detta är vi ensamma om i världen.

 Levererad Canycom S160 med lastare

Levererad Canycom S160 med lastare